Home

Voor Daikin

Warmtepomp

Een warmtepomp is een duurzaam systeem om je woning mee te verwarmen, te koelen en om sanitair water op te warmen. Om de werking ervan te begrijpen, is het belangrijk om de verschillende onderdelen van een warmtepomp én hun functie te kennen. In dit artikel zetten we alles netjes op een rijtje.

Een warmtepomp maakt gebruik van energie die afkomstig is uit de natuur. Afhankelijk van het type warmtepomp, onttrekt het systeem warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Daarna wordt die warmte gebruikt om ruimtes in je woning of om sanitair water te verwarmen. Omgekeerd kan een warmtepomp ook warmte uit je woning onttrekken en die aan de omgeving afgeven, om zo je huis te koelen. De werking van een warmtepomp is dan ook vergelijkbaar met die van een koelkast. Koelkasten onttrekken immers warmte aan etenswaren, en geven die warmte dan vrij aan de omgeving.

De meeste warmtepompen werken volgens het principe van de compressietechniek: de warmte die het systeem uit de natuur onttrekt, wordt getransporteerd via een speciale koelvloeistof, die al bij een lage temperatuur haar kookpunt bereikt en daarna verdampt. Dankzij die eigenschap is het mogelijk om via compressie (het samendrukken van de damp) en vervolgens condensatie (de damp die opnieuw vloeibaar wordt) warmte af te geven aan de woning. De verschillende onderdelen van een warmtepomp

De koelvloeistof

Zoals we hierboven al uitlegden, kan een koelvloeistof dankzij haar unieke eigenschappen warmte opslaan, transporteren en vervolgens weer afgeven. Omdat koelvloeistof cruciaal is voor de werking van een warmtepomp, is het belangrijk dat het een kwalitatief hoogstaand product is.

Tot voor kort was R-410A een veelgebruikte koelvloeistof, maar vandaag maken we bij Daikin voor al onze warmtepompen gebruik van het koelmiddel R-32. Dit product heeft namelijk een betere performantie (tien procent efficiënter dan R-410A) en is bovendien heel wat milieuvriendelijker, omdat het makkelijker kan worden gerecycleerd. Ten slotte is het ook handiger voor installateurs en onderhoudstechnici, omdat het als vloeistof én als gas gevuld kan worden.


De verdamper
De compressor
De condensor
Het expansieventiel

Hoge temperatuur warmtepompen.
Zowel renovatie als nieuwbouw.
Ook voor installaities met traditionele radiatoren en in combinatie met vloerverwarming.


Gecertificeerd installateur.
Wij werken enkel met de beste materialen.
Bel vandaag nog voor een persoonlijk advies!

© 2020 ISM Industrial Services Mol